Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nhuvuhoang)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.Lop_12A9.swf 0.RECO03371.jpg Biasachhinhhoc12_CB.jpg Biasachgiaitich12_CB.jpg Biasachhinhhoc11.jpg Biasachdaiso&giaitich11_CB.jpg Biasachdaiso&giaitich11_NC.jpg Biasachdaiso10_CB.jpg Biasachhinhhoc10.jpg HinhGV1.jpg HinhTruong.jpg HieuPho.jpg TVu.jpg Thinghiem.jpg Hieutruong.jpg DoanTNCS.jpg Congdoan.jpg Bithu.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Nguyên Cao Thông
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Cuong Dola
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 94 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Quang Hiển
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Duy Hùng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Ngô Bảo Thi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Ngô Bảo Thi
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Baothi17022011
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trương Quốc Long
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/2904198729041987
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 37 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Chí Tân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/chitan1789
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 145 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hải Sen
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/Haisen2011
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Hóa học, Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Duy Long
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên GS. ThS. NGƯT. Nguyễn Thị Ngọc
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/NgocThuy2772006
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 300 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hà Thị Sen
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 72 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trọng Đỉnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 399 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Kim Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Vật lý, Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hà Sen
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hà Thị Sen
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Hóa học, Địa Lý
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hà Thị Sen
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Cao Van Quang
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/CAOVANQUANG
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 3653 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên NGƯT. Hà Thị Sen
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Sensen85
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Hóa học, Địa Lý
  Điểm số 1110 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Văn Hiếu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT DL Lê Lợi
  Quận/huyện Thành phố Phan Thiết
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1179 (xem chi tiết)